Ogłoszono przez Administrator

Zarząd i organy

Dyrektor Jan Citko kieruje Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przy pomocy:

  • Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa – Małgorzaty Borkowskiej - Sztachańskiej,
  • Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Wioletty GAdeckiej,
  • Z-cy Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych – Dariusza Lubojemskiego,
  • Głównego Księgowego – Lucyny Sikorskiej
  • Kierowników komórek organizacyjnych

Organy szpitala:

  • Dyrektor;
  • Rada Społeczna - jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Naczelnego