Ogłoszono przez Administrator

Organizacja szpitala

 1. W skład Zespołu wchodzą:
  • oddziały całodobowe i dzienne;
  • poradnie specjalistyczne;
  • poradnie diagnostyczne;
  • inne komórki organizacyjne działalności podstawowej;
  • działy;
  • sekcje;
  • samodzielne stanowiska pracy;
 2. W Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  funkcjonują:
  • Przedsiębiorstwo - Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie;
  • Przedsiębiorstwo – Zespół Psychiatrycznej Opieki Ambulatoryjnej w Olsztynie;
 3. W skład Przedsiębiorstwa - Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie wchodzi jednostka organizacyjna:Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie,
  • Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie;
 4. W skład Przedsiębiorstwa - Zespół Psychiatrycznej Opieki Ambulatoryjnej w Olsztynie wchodzą dwie jednostki organizacyjne.
  • Zespół Psychiatrycznej Opieki Ambulatoryjnej w Olsztynie;
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne;
 5. W skład Przedsiębiorstwa - Zespół Psychiatrycznej Opieki Stacjonarnej w Olsztynie wchodzą następujące komórki działalności podstawowej:
  • Oddziały:
   • oddział I ogólnopsychiatryczny;
   • oddział II ogólnopsychiatryczny;
   • oddział III ogólnopsychiatryczny;
   • oddział kliniczny ogólnopsychiatryczny IV;
   • oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży;
   • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych z pododdziałem leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych;
   • oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dziennym terapii uzależnienia od alkoholu.
  • Izba przyjęć;
  • Dział farmacji szpitalnej.
 6. W skład Przedsiębiorstwa – Zespół Psychiatrycznej Opieki Ambulatoryjnej w Olsztynie wchodzą następujące komórki działalności podstawowej:
  • oddział dzienny psychiatryczny z pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej;
  • Poradnie specjalistyczne:
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych;
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży;
  • Zespół Leczenia Środowiskowego;
  • Gabinet stomatologiczny;
  • Gabinet lekarza zakładowego;
  • Laboratorium analityki medycznej;
  • Pracownia EKG i EEG.