Ogłoszono przez Administrator

Akty publicznoprawne i przepisy wewnętrzne

Statut:

Statut Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego nadaje Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regulamin:

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Przepsiy wewnętrzne:

Decyzje w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie podejmuje Dyrektor Naczelny, stanowiąc zarządzenia, regulaminy i instrukcje.

Załączniki: